Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 01.07.2022. godine. 

Dobro došli u našu Politiku privatnosti.

Mi smo ALTERMEDIA DOO BEOGRAD (VRAČAR), privredno društvo sa registrovanim sedištem na adresi Alekse Nenadovića 16, Beograd, Republika Srbija, MB 20322918, PIB 105129276 (u daljem tekstu: mi ili Altermedia). U pogledu interakcija na SEFLINK i korišćenja naših Usluga, imamo ulogu rukovaoca podacima o ličnosti. To znači da smo odgovorni za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
naših korisnika.


Vaša privatnost nam je veoma važna. Zbog toga, sačinili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam na transparentan i razumljiv način pojasnili obradu Vaših podataka o ličnosti koju vršimo. Dakle, u okvirima ovog dokumenta, možete da se upoznate s tim na koji način i koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo, u kojim situacijama ih možemo deliti s drugim licima, i kako Vi možete ostvariti prava koja
imate kao lice na koje se podaci odnose.


Ljubazno Vam ukazujemo na to da se ova Politika privatnosti primenjuje na sve pojedince koji pristupe našem Sajtu (posetioce, neregistrovane korisnike), Korisnike, lica koja nam pošalju upit putem kontakt forme ili neke od email adresa dostupnim na Sajtu, kao i lica koja se prijave na naš Newsletter.
Zajedno s našim Uslovima korišćenja i Politikom kolačića, ova Politika privatnosti čini Ugovor koji se odnosi na Vas. Zbog toga Vas molimo da je pročitate s pažnjom. U pogledu značenja pojedinih izraza, imajte na umu da svaki pojam označen velikim početnim slovom koji nije definisan u ovoj Politici privatnosti ima isto značenje koje mu je dato u našim Uslovima korišćenja.


U slučaju da budete imali bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na info@seflink.rs.

 1. Definisani pojmovi
 2. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?
 3. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?
 4. Osobe mlađe od 15 godina
 5. Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti?
 6. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?
 7. S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?
 8. Međunarodni prenos podataka o ličnosti
 9. Vaša prava
 10. Kako čuvamo Vaše podatke o ličnosti?
 11. Izmene Politike privatnosti
 12. Kontaktirajte nas

Definisani pojmovi

Kolačići

Datoteke male veličine koje se čuvaju na Vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), a koriste se za praćenje Vašeg korišćenja Sajta ili kreiranja statističkih izveštaja o Vašoj aktivnosti na Sajtu. Za detaljnije objašnjenje o upotrebi kolačića i njihovim podešavanjima, molimo Vas da pogledate našu Politiku kolačića.

Lice na koje se podaci odnose ili Vi

Bilo koje fizičko lice koje podeli svoje podatke o ličnosti sa nama.

Obrada

Aktivnost ili skup aktivnosti izvršenih na podacima o ličnosti, na automatizovan ili neautomatizovan način, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, adaptacija, izmena, povratak, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrađivač

Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u naše ime. Možemo koristiti usluge različiti obrađivača radi efikasnije obrade Vaših podataka o ličnosti i pružanja bolje Usluge.

Podaci o ličnosti

Bilo koja informacija koja omogućava da identitet lica na koje se podaci odnose bude određen ili odrediv.
Ø Osoba čije je identitet odrediv je osoba čiji se identitet može identifikovati posredno ili neposredno, naročito pomoću imena, identifikacionog broja, podatka o lokaciji, online identifikatora ili jednog ili više faktora koja su specifični za njen fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet.


Shodno tome, podaci o pravnom licu se ne mogu smatrati podacima o ličnosti, ali ukoliko koristite Sajt u ime i za račun pravnog lica može doći i do obrade pojedinih podataka o ličnosti. Na primer, informacije u vezi sa jednočlanim privrednim društvom mogu sadržati podatke o ličnosti onda kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.


Ova pravila se takođe primenjuju i na sve podatke o ličnosti u vezi sa fizičkim licima u pogledu njihove profesionalne aktivnosti, kao što je činjenica zaposlenja u određenoj kompaniji ili organizaciji, broj telefona zaposlenog, ili poslovna email adresa poput ime.prezime@imekompanije.com .

Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu dovesti do identifikacije fizičkih lica (anonimizovane informacije).

Saglasnost

Vaša izričita saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Lica koja imaju 15 ili više godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Podatke o ličnosti prikupljamo na više načina:
podaci koje nam neposredno Vi dostavite – podaci o ličnosti koje ste podelili s nama prilikom registracije ili korišćenja Sajta, ostavljanjem komentara na našem Blogu ili slanjem poruke prodavcu, slanjem upita za Altermedia putem naše kontakt forme, kontaktiranjem putem naše opšte
email adrese office@altermedia.rs ili info@seflink.rs, kao i prijavljivanjem za naš Newsletter.


automatski prikupljeni podaci – podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski kada pristupite SEFLINK;
podaci prikupljeni korišćenjem kolačića – podaci koje prikupljamo korišćenjem posebnih tehnologija, koje između ostalog obuhvataju kolačiće, detaljno pojašnjeno u našoj Politici kolačića.

 1. Podaci koje nam neposredno Vi dostavite

Podaci koje se odnose na Vaš Korisnički nalog

Ako odlučite da se registrujete na naš Sajt, potrebno je da unesete svoje podatke o
ličnosti: ime i prezime (korisničko ime), email adresu i lozinku.

Newsletter
Ukoliko želite da pratite najnovije vesti iz automobilske industrije, ocene modela, korisne savete i dešavanja u vezi sa Altermedia, možete se prijaviti na naš Newsletter, tako što ćete podeliti Vašu email adresa s nama.

Informacije koje ste nam dostavili putem kontakt forme
Ako želite da nas kontaktirate putem kontakt forme dostupne na našem Sajtu, neophodno je da unesete Vašu email adresu i poruku. Pored toga, možete podeliti s nama i Vaše ime i/ili broj telefona.

Dodatne informacije
Ove informacije se odnose na druge informacije koje ste odlučili da podelite s nama, npr. putem email-a office@altermedia.rs, info@seflink.rs.

Ljubazno Vam ukazujemo da svi podaci o ličnosti koje nam dajete moraju biti istiniti, potpuni i tačni. U slučaju da dođe do bilo kakve promene Vaših podataka o ličnosti koje smo prethodno prikupili, molimo Vas da nas o tome blagovremeno obavestite.

 1. Automatski prikupljeni podaci

Tehnički podaci

Kada pristupite našem Sajtu, određene Vaše podatke ćemo automatski prikupiti. Ovo se pre svega odnosi na Vašu IP adresu, vrstu i jedinstveni identifikacioni broj uređaja, pretraživač, širu geografsku lokaciju (npr. država ili grad) ili druge slične tehničke informacije. Uobičajeno je da se sve ove informacije prikupljaju upotrebom kolačića i drugih sličnih tehnologija za praćenje, kako je predviđeno u našoj Politici
kolačića.

Podaci o Vašem korišćenju Sajta

S obzirom na to da prikupljamo i evidentiramo podatke o pristupu Sajtu i njegovom korišćenju, postoji mogućnost da ćemo u takvom slučaju takođe obraditi pojedine podatke o ličnosti.

Podaci u vezi sa Vašim mobilnim uređajem

Konačno, za analizu i poboljšanje performansi našeg Sajta, prikupljamo određene podatke sa Vašeg mobilnog uređaja. Takvi podaci uključuju tip Vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja Sajta.

Tehnologije praćenja koje koristimo u okviru Sajta omogućavaju da i u ovom slučaju prikupimo zbirne statističke podatke koji ne predstavljaju podatke o ličnosti budući da se ne mogu koristiti za izdvajanje i identifikaciju pojedinaca.

Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?

Podaci koje prikupljamo Svrha prikupljanjaPravni osnovIme i prezime, fukcija email adresa, lozinka.
Nakon potvrde registracije putem email-a,
možete uneti dodatne podatke na svoj
nalog ili izmeniti postojeće.
Kreiranje i
poboljšanje naloga


Prikupljamo podatke o
ličnosti u svrhu kreiranja
Vašeg ličnog naloga i
zaključenja ugovora s Vama.


Ova obrada je neophodna radi
zaključenja ugovora s
Vama, i vrši se na Vaš zahtev.
Vaša email adresa.Prijava na Newsletter

Ukoliko želite da se prijavite
na naš Newsletter
prikupićemo
Vašu email adresu, kako
bismo mogli da s Vama
podelimo sve relevantne
novosti.
Obrada se zasniva na
Vašoj saglasnosti.
Saglasnost možete
povući u bilo koje
vreme, pri čemu
povlačenje saglasnosti
neće uticati na obradu
podataka koja je
bazirana na Vašoj
adekvatnoj saglasnosti
pre njenog povlačenja.
Ukoliko želite da se
odjavite sa naše
Newsletter liste, to
možete učiniti tako što
ćete pratiti uputstva na
kraju bilo kog email-a
koji ste dobili od nas.
Vaša email adresa i
poruka. Kada nam
pošaljete poruku,
možemo prikupiti i Vaše
ime i broj telefona, kao i
druge podatke koje
odlučite da podelite s
nama.
Takođe, ukoliko nas
kontaktirate putem
društvenih mreža
Facebook, Instagram,
YouTube, LinkedIn
možemo prikupiti i bilo
koje druge podatke
objavljene na Vašem
nalogu, kao i dodatne
podatke koje podelite s
nama.
Ukoliko nas kontaktirate
putem email-a,
prikupljamo podatak o
Vašoj email adresi, kao i
dodatne podatke koje
podelite s nama.
Pružanje odgovora na
Vaše upite


Prikupljamo podatke o
ličnosti kako bismo
odgovorili na upite koje
ste nam poslali putem
kontakt forme,
društvenih mreža, ili
neke od naših email
adresa.
Obrada je neophodna
radi zaključenja i
izvršenja ugovora sa
Vama, kao i radi
pružanja odgovora na
Vaša pitanja i zahteve
povodom korišćenja
SEFLINK ili Usluga.

Altermedia ne obrađuje podatke o ličnosti izvan unapred određene svrhe. Ne prodajemo, ne otkrivamo, niti dajemo Vaše podatke o ličnosti bilo kojoj trećoj strani, osim ukoliko nismo na to izričito obavezani zakonom.

Osobe mlađe od 15 godina

Naš Sajt nije namenjen licima mlađim od 15 godina. Altermedia ne prikuplja svesno podatke o ličnosti tih lica, tako da ukoliko ste mlađi od 15 godina, molimo Vas da svoje podatke ne delite s nama.

Ukoliko dođemo do saznanja da smo prikupili podatke lica mlađeg od 15 godina, te informacije će biti obrisane bez odlaganja.

Ukoliko verujete da smo prikupili podatke o ličnosti lica koje je mlađe od 15 godina, molimo Vas da nas kontaktirate na info@seflink.rs.

Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti koristimo isključivo u svrhe za koje smo ih prikupili, i samo kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov. Nijedan od prikupljenih podataka o ličnosti koji se odnose na Vas ne obrađujemo bez Vašeg pristanka, odnosno drugog zakonom dozvoljenog osnova (kako je navedeno u odeljku „Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?” ove Politike privatnosti).

Radi postizanja najvišeg nivoa bezbednosti podataka o ličnosti, svi članovi Altermedia tima dužni su da čuvaju poverljivosti ovih podataka. Pored toga, implementirali smo odgovarajuće pravne, tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili otkrivanje bilo kojih primljenih informacija izvan zakonske svrhe u koju su prikupljeni.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo samo za vreme koje je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje su prikupljeni, odnosno dok imamo Vašu saglasnost za takvu obradu, u situaciji kada je obrada zasnovana na Vašem pristanku. Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka, uzimamo u obzir važeće zakone, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših korisnika.

Nakon ispunjenja svrhe za koju su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni, ili nakon Vašeg zahteva za brisanje tih informacija, u skladu sa važećim propisima ćemo te podatke bezbedno izbrisati ili uništiti. Na primer, ukoliko odlučite da se odjavite sa našeg Newsletter-a, nakon što postupite po instrukcijama za odjavljivanje, Vaši podaci o ličnosti će biti automatski obrisani.

S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?

Radi sprovođenja određenih aktivnosti obrade, može se desiti da povremeno imamo potrebu za angažovanjem eksternih obrađivača. U takvim slučajevima vršimo reviziju sa ciljem identifikacije, kategorizacije i evidentiranja svih podataka o ličnosti koji se obrađuju van naše kompanije. Na taj način se svi podaci o ličnosti, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovima beleže,
pregledaju i čine pristupačnim.

Lista naših obrađivača i podobrađivača sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti je sledeća:

OBRAĐIVAČULOGASEDIŠTE

Molimo Vas da imate na umu da Altermedia može zakonom biti obavezan da otkrije određene informacije (uključujući Vaše podatke o ličnosti) državnim ili drugim nadležnim organima na njihov zahtev. U takvoj situaciji Altermedia nije u obavezi da pribavi Vašu saglasnost, kako bi ispunio takav zahtev.

Međunarodni prenos podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo preneti u druge države u odnosu na onu u kojoj se Vi nalazite. U pogledu takvog prenosa podataka, obezbeđujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo održali odgovarajući nivo bezbednosti.

U pogledu međunarodnog prenosa, obezbeđujemo da se prenos odvija u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, te prenosimo Vaše podatke o ličnosti samo:

 1. u zemlje unutar EEZ;
 2. u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
 3. u zemlje koje ne spadaju u one iz tačke 1 i 2, ali uz primenu odgovarajućih
  bezbednosnih mera.

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, možete nas kontaktirati na __.

Vaša prava

Kao lice na koje se podaci koje prikupljamo odnose, imate sledeća prava:

Pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti.

Pravo da pristupite Vašim podacima o ličnosti koje čuvamo.
Kako biste ostvarili ovo svoje pravo, možete nam uputiti zahtev za dostavljanje informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko je odgovor pozitivan, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo. Zahtev nam možete poslati putem email-a. Rok za dostavljanje traženih informacija, odnosno odbijanje Vašeg neosnovanog zahteva, iznosi 30 dana, s tim da je moguće produženje za još 60 dana u složenim situacijama.

Pravo ispravke Vaših podataka o ličnosti ukoliko je bilo kojih od njih nepotpun ili netačan, odnosno ukoliko je došlo do bilo koje promene, upućivanjem zahteva na gorenavedenu email adresu.

Pravo na zaborav, odnosno pravo da zatražite od nas brisanje bilo kog Vašeg podatka o ličnosti koji posedujemo, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Vaš zahtev možete uputiti na gorenavedenu email adresu.

Pravo ograničenja obrade Vaših podataka o ličnosti koje se odnosi na nas i/ili treću stranu, određene procese, ili u potpunosti. Ovo pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci o ličnostu za konkretnu svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na opoziv saglasnosti onda kada se obrada podataka o ličnosti zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba. Saglasnost možete povući slanjem email-a na gorenavedenu email adresu.

Pravo na prenos podataka, ukoliko ste nam dostavili Vaše podatke o ličnosti, a ti podaci su obrađeni automatizovanim sredstvima, imate pravo da zatražite od nas kopiju tih podataka, kao i da zatražite da prenesemo te podatke trećem licu – rukovaocu podacima. Zahtev za prenos podataka možete uputiti na
gorenavedenu email adresu.

Pravo prigovora na korišćenje Vaših podataka o ličnosti u slučaju kada je obrada bazirana na našem legitimnom interesu, kao i kada je obrada vršena u cilju neposrednog marketinga, a koji uključuje
profilisanje. Prigovor možete uputiti na gorenavedenu email adresu.

Kako biste ostvarili bilo koje od ovih prava, molimo Vas da nas kontaktirate na _.

Kako čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

U cilju zaštite integriteta Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo, sprovodimo određene tehničke i organizacione mere osmišljene da pruže odgovarajući nivo bezbednosti, u skladu sa rizikom vezanim za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Ipak, molimo Vas da imate u vidu da nijedan metod prenosa putem interneta ili metod elektronskog čuvanja podataka nije apsolutno bezbedan. Stoga, nismo u mogućnosti da garantujemo stoprocentnu bezbednost i poverljivost podataka o ličnosti koje obrađujemo.

Za pitanja u pogledu bezbednosti Vaših podataka koje obrađujemo, možete nas kontaktirati na info@seflink.rs.

Izmene Politike privatnosti

Altermedia može s vremena na vreme ažurirati i modifikovati ovu Politiku privatnosti, onda kada to smatramo potrebnim. Sve izmene će stupiti na snagu nakon njihovog objavljivanja na Sajtu, tako da Vam preporučujemo da povremeno ponovo pročitate ceo dokument. Ukoliko ste podelili Vašu email adresu s nama, postoji mogućnost da ćemo Vam putem email-a poslati obaveštenje o promeni Politike privatnosti.
Ljubazno Vam skrećemo pažnju da je neophodno da bez odlaganja prestanete s korišćenjem Sajta ukoliko se ne slažete s izmenama Politike privatnosti.

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od prava koje imate u svojstvu lica na koje se podaci odnose, ili ukoliko imate pitanje u vezi sa našom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati na info@seflink.rs.

PREUZMI SA:

Registrujte se

1
Provera
2
Podaci
unesite poreski indetifikacioni broj korisnika

Registrujte se

1
Provera
2
Podaci
MB:

Registrujte se

1
Provera
2
Podaci
Imejl na koji će Vam stizati obaveštenja vezana za dokumente
unesite broj telefona sa prefiksom +381
*Lozinka mora da sadrži minimum 8 karaktera od kojih je jedan veliko slovo i specijalni znak (#, !, %,*,?)

Uspešno ste se registrovali!

Poslali smo Vam konfirmacioni email u kome ćete pronaći dalja uputstva za preuzimanje programa i isntalacije.

Niste primili email? Pošalji email ponovo